Registrácia - Veľkoobchod

Spoločnosť Plus Home s.r.o,

si vyhradzuje právo rozhodnúť o schválení alebo neschválení registrácie po dôkladnom zváženi obchodného prípadu.

 Prosíme o presne vyplnenie poli, tak ako je uvedené v nápovede v každom poli. Ďakujeme

Registrujúci si prečítal Obchodné podmienky platné pre VO a súhlasí s Obchodnými podmienkami platnými pre veľkoobchod.

verify

* Tento údaj je povinný